WORKSHOP OG FOREDRAG TIL LÆRERE OM MOTIVATION

En workshop til lærere om motivation hos eleverne

“Fremad – det er din elev!” er en workshop til lærere på jeres skole, som ofte bliver afholdt i forlængelse af Mads Herschends foredrag til eleverne.

I forlængelse af Mads Herschends foredrag for skoleelever, tilbyder han en spændende workshop eller et foredrag til lærerne på skolen. En workshop der handler om motivation og målsætning. Udgangspunktet tager Mads i den indsigt eleverne har fået i foredraget. I workshoppen arbejder Mads med, hvorfor disse indsigter virker motiverende på eleverne? Hvorfor kan Mads få reaktioner og interesse fra elever, som typisk er dem der bliver set på som ”problematiske”?
Mads introducerer ”Ivan-Olsen modellen”, der udfordrer lærerne på, hvilke af deres elever der skal motiveres via hjernen, hvem der skal motiveres via hjertet og hvem der skal rammes i maven for at blive motiveret og for alvor få adgang til læringen.
Mads arbejder i denne workshop til lærere med, hvordan de unge mennesker og elever på skolen får motivation til at ville fremad.

Mange elever i udskolingen lider under, at de på samme måde som Ivan Olsen alias Gummi Tarzan, ikke bliver motiveret af at skulle forbedre deres faglige kompetencer. Det betyder ikke, at de ikke kan lære noget og at de ikke ønsker det – det skal blot motiveres af noget der rammer dem i hjertet eller maven – før deres hjerne arbejder med dem ift. undervisningen og læringen.

For mange elever er det simpelthen mening der mangler. Hvorfor skal vi gå i skole. Og her skal paletten af svar og motivationsværktøjer nuanceres. Da Ivan Olsen spurgte sin far hvorfor man skulle gå i skole, svarede Hr. Olsen som bekendt sin søn, ”Fordi det står i loven – og loven skal man følge”. ”Sikke en møg lov”, konkluderede Ivan efterfølgende og gik så igen demotiveret i skole.

 

Motivation hos unge?

De unge mennesker skal naturligvis ikke bruge deres opsparing på uddannelsen i dagens Danmark. Men prisen er til gengæld sat i hårdt arbejde. Altså i at ville lære noget - holde fokus og koncentration på dette med viljestyrke til at blive ved. Det er netop her, udfordringen ligger - at investere nok indenfor disse områder. Hvordan kan vi arbejde med motivationen hos eleverne og de unge mennersker? Det er netop foredragsholder Mads Herschends helt store interesse og passion.

Workshoppen har til formål at styrke lærernes erkendelse, forståelse og lyst til at fokusere på differentieret motivation som et initiativ, der kan hjælpe til mere effektiv og spændende undervisning – simpelthen fordi man får nogle værktøjer til bedre at motivere den enkelte elev uanset om deres primære motivation findes i hjernen, hjertet eller maven. Et af de vigtige nøgleord, vi arbejder med er: relation.

Foredrag for elever og skoleelever

De dygtigste neurologer har fundet ud af, at der er tre faktorer, som tydeligt har størst indflydelse på læring (hos unge som ældre). Netop disse tre faktorer har Mads haft tæt inde på livet som elitesportsudøver samt i sit genoptræningsforløb. Derfor kommer Mads naturligvis ind på:

  • et socialt miljø, der fungerer og trygt
  • at vi ser udfordringer, der kan løses, i stedet for begrænsninger og har fokus på vores styrker fremfor svagheder
  • at vi ikke sidder stille ved klassebordene lektion efter lektion

IVAN OLSEN-MODELLEN

motivation hos unge

Vil du høre mere?

Har du en forespørgsel til Mads og vil gerne høre mere? Så kontakt uforpligtende Mads her:

Kontakt

Mads Herschend
tlf: 2616 1019
e-mail: foredrag(a)madsherschend.dk 

book foredragsholder athenas