MOTIVERENDE FOREDRAG TIL ELEVER

Start eller slut dagen med et inspirerende foredrag om hverdagens udfordringer, om de valg vi tager hver dag og om motivation til at nå vores mål.  

Foredrag til elever på skolen

Et energifyldt foredrag til elever og unge på skolen, der rykker dem og skaber øget motivation

I løbet af foredraget ”Fremad – det er dit valg” giver Mads Herschend eleverne større lyst og motivation til at arbejde med egen udvikling. Med udgangspunkt i egne erfaringer, konkrete værktøjer og en gribende personlig fortælling viser Mads, hvordan den enkelte elev ved at udfordre sin egen komfortzone som mønsterbryder kan tage ansvar og udvikle sig og nå sine mål om eksempelvis at rykke sig i et bestemt fag. Dette foredrag til elever udfordrer eleverne på deres egne vaner og giver dem viden og inspiration, der gør det muligt at ændre på de vaner, hvor det er fordelagtigt.

Med afsæt i en voldsom cykelulykke, der nær havde kostet ham livet, formidler Mads en række vigtige budskaber om indstillingen til forandringer i ens liv og hvordan, man kan vælge at håndtere og overkomme dem. Med den rette indstilling er der ikke meget, som er umuligt. Mads viser, hvordan arbejdet med og ansvaret for egen udvikling kan komme eleverne til gavn både i skolen, hjemme, til sport og i fremtidigt arbejde.

Vigtige indsigter om at sætte sig mål, have fokus, vise viljestyrke og baggrunden for motivation er take aways fra dette foredrag til elever og unge.

Brugbare redskaber til eleverne

Almindeligvis defineres ordet mønsterbryder som unge, der bryder den sociale arv og får højere uddannelse end deres forældre. Mads vælger også at se på en mønsterbryder som en person, der erkender at han eller hun lever ud fra et bestemt mønster, som ikke er til gavn for personen – og som vælger at bryde med dette – tager ansvar og søger andre veje gennem målsætning med en indstilling samt vilje til at nå dertil – også selv om det har visse omkostninger. Den slags mønsterbrydere går der rigtig mange af rundt på vores skoler. De skal måske bare have lov at finde ud af det.

 "...Dette var helt klart med til at sætte tankerne i gang! Mads formåede gennem hele seancen at holde publikum vågne og engagerede, hvilket med størst sandsynlighed skyldtes han evner til at tale i øjenhøjde med modtagerne – både ved hjælp af humor, energiske beretninger og særdeles fremtrædende budskaber; FREMAD!”
Mads Øland-Petersen – stifter af Politikeren .dk og elev på Helsinge Realskole

Udbytte for eleverne - læringsmål

Foredraget "Fremad – det er dit valg!" er et levende foredrag, der veksler mellem øvelser med makker, selvstændigt arbejde, personlige historier, viden og billeder – leveret i øjenhøjde med de unge. Et foredrag, vi har fundet ud af, inspirerer dem.

Jeres elever oplever et foredrag med læringsmålene:

Eleverne kan benytte deres egen situation til at fremme deres egen trivsel og andre til samme

Eleverne kan perspektivere deres egen situation og har forståelse for den

Eleverne kan sætte klare mål for deres uddannelse

Eleverne kan arbejde med personlige målsætninger

Eleverne er mere uddannelsesparate

Det siger de om Mads...

"...Mads lærte os om at finde vores viljestyrke frem og turde lave fejl. Sætte krav til vores egen udvikling, motivere os selv positivt, sætte gode delmål fordi små sejre giver succes i fremtiden. Frem for alt lærte han os at tænke FREMAD. Mads Herschend tak for din historie og tak for dit foredrag!"
Signe 8. klasse - elev på Kildevældsskolen

...Mads Herschends oplæg om motivation, viljestyrke og målsætning ramte plet blandt mine 9. klasses elever! Mads formår på fineste vis at fange elevernes fokus, hvor han væver egen fortælling og erfaringer sammen med bl.a. evidensbaseret viden, læringsteori og hverdagslogik. Oplæggets røde tråd er klar og pointerne skarpe. Eleverne bliver inddraget undervejs, hvor de bl.a. forholder sig til udfordringer og muligheder i eget liv, og der bliver sat streg under, at de selv kan skabe forandringer og forme egen tilværelse.”
Tina Westergaard – UTA-lærer Amager Fælled Skole

Vil du høre mere?

Har du en forespørgsel til Mads og vil gerne høre mere? Så kontakt uforpligtende Mads her:

Kontakt

Mads Herschend
tlf: 2616 1019
e-mail: foredrag(a)madsherschend.dk 

Livepeople foredragsholder